BAKGRUNN


UTDANNING


Jeg tok psykologutdannelsen ved Universitetet i Bergen og var ferdig i 2000. Før dette. fullførte jeg Cand Mag-graden (nå Bachelor) i sosialantropologi, med pedagogikk og administrasjon/ ledelse i fagkretsen, ved Universitetet i Trondheim.


Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har fullført treårig coretraining/videreutdanning i ISTDP (Intensiv Korttidsdynamisk psykoterapi) ved Institutt for ISTDP i Drammen. Dette preger det meste av mitt kliniske arbeid.


Jeg har også videreutdanning i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing), en behandlingsform særlig anvendt ift traumer.


Mindfulness har også hatt en sentral plass i min faglige utvikling.


ARBEIDSERFARING


Jeg har drevet privatpraksis siden 2011, primært med voksne og ungdom.


I årene 2001 til 2011 jobbet jeg på tre forskjellige avdelinger på SUS, i offentlig psykisk helsevern. Først ved en ungdomspsykiatrisk avdeling med inneliggende ungdom, deretter på en subakutt avdeling for voksne og dernest ved poliklinikken på Sola dps.


I privat praksis har jeg jobbet i Dialog Psykologsenter, Tasta Helseloft og i Stavanger Psykologhus. Jeg har nå kontor i Stavanger Sanitetsforenings Helsehus.

ANNET


Jeg har tidligere vært med på å arrangere Mindfulnessretreats på Sola Strandhotell.


Jeg er medlem i Norsk Psykologforening.